Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


Sijil Pegawai Latihan Vokasional (VTO)

Pengenalan

Sijil Vocational Training Officer (VTO) adalah Sijil Pedagogy Teknikal atau Sijil Layak Mengajar bidang Vocational. 

Memiliki sijil  VTO adalah syarat bagi lantikan sebagai Pegawai Penilai (Pensyarah/Pengajar) di Institusi Latihan Kemahiran Awam/Swasta mengikut Akta 652 (NASDA) Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Syarat Kemasukan

Berminat menjadi Pengajar Vokasional. Memiliki SKM Tahap 3 atau Diploma. Berumur 22 tahun keatas. 

Tempoh

9 bulan (3 bulan teori dan 6 bulan latihan internship) 

Modul Pembelajaran

Mengikut NOSS I-031-3 dan panduan Pembangunan Alat Bantuan Mengajar atau Kurikulum Pembelajaran (Pelan Mengajar, Kertas Penerangan, Kertas Tugasan dan Micro Teaching). 

Kemudahan

Asrama disediakan dengan kemudahan penginapan.

Pembiayaan

Dana tajaan PTPK dan MARA diuruskan oleh pihak Kolej. (mengikut terma & syarat)

Peluang Pekerjaan 

Sebagai Pegawai Penilai (Pensyarah/Pengajar) di ILK Awam/Swasta.