Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


DIPLOMA MANUFACTURING - CAD/CAM

Okjektif Kursus

Melahirkan tenaga kerja sebagai CAD/CAM Computer and CNC Machine Programmer peringkat separa pengurusan yang berpengetahuan 'interdisciplinary' dan berketerampilan serta kemahiran teknikal tinggi sejajar dengan kehendak dan perkembangan industri pembuatan semasa.

Syarat kemasukan

Berminat dalam bidang Teknologi Komputer dan Teknologi Pembuatan. Berumur 15 tahun keatas. Tamat SPM atau PT3 atau menghadiri sesi temuduga.

Tempoh Masa Latihan

3 tahun dan 3 bulan (latihan industri) merangkumi 30% teori dan 70% amali.

Modul Teknologi 

Penggunaan komputer program software seperti IronCad, CAD/CAM, MasterCam, UG, Catia dan lain-lain bagi menghasilkan produk 3-Dimensi, Surface dan Wireframe serta penggunaan mesin 3D printer dalam penghasilan produk prototype. Seterusnya pengaturcaraan Machine Language Program G-Code & M-Code bagi penghasilan produk menggunakan mesin CNC secara mass production.

Asrama

Disediakan dengan kemudahan penginapan.

Pembiayaan

Dana tajaan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK), MARA, PSMB atau Lembaga Zakat akan diuruskan oleh pihak Kolej. Elaun sara hidup RM 400.00 sebulan.

Kelebihan

Peluang pekerjaan yang luas disediakan sebagai Industrial Product Designer, Machine Programmer di industri Pembuatan Automotive, Elektrik, Elektronik seperti Proton, Perodua, Panasonic, Sony dan vendor pembekal.

Graduan Diploma berpeluang melanjutkan pelajaran keperingkat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan bidang Pembuatan di Universiti Teknikal seperti UTHM, UTEM, UMP, UNIMAP,UNIKL dan TATIUC.

Sila layari laman web MTUN (Malaysia Teknikal University Network)