Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


Sijil Pembangunan Kurikulum (WIM)

Written Instructional Material (WIM) adalah dokumen yang disediakan oleh pengajar dengan merujuk kepada NOSS sebagai rujukan untuk menghasilkan kurikulum pembelajaran bagi memandu arah pengajar dalam proses pembelajaran.

Dokumen WIM yang mengikut Standard JPK diperlukan bagi permohonan sebagai Pusat Bertauliah dan juga bagi permohonan Peningkatan Tahap.