Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


DASAR KUALITI

Kami Kakitangan KVSRS Beriltizam :

Melahirkan Tenaga Kerja Berpengatahuan dan Berkemahiran Tinggi yang Bersahsiah Murni Serta Berdaya Saing Dalam Cabaran Globalisasi

Memenuhi Kehendak Pelanggan Dengan Memberi Komitmen yang Tinggi ke Arah Meningkatkan Produktiviti Serta Penerapan Suasana Kerja Harmoni

Memberi Komitmen Secara Berterusan Untuk Meningkatkan Keberkesanan Sistem Pengurusan dan Pengajaran Berkualiti