Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


YAYASAN PELAJARAN MARA (SPIN)

Pembiayaan bagi pelajar Bumiputera yang pendapatan keluarga dibawah RM2,000.00 sebulan.

Khususnya bagi pelajar luar bandar dan berdaftar dengan Program e-Kasih.

Pembiayaan Yuran Pengajian percuma dan tiada bayaran balik selama 2 tahun atau SKM 3. Walaubagaimana pun SPIN tiada menyediakan yuran saradiri.