Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


YAYASAN TERENGGANU

Pembiayaan bagi pelajar dari Negeri Terengganu dengan bayaran balik pinjaman secara potongan bergantung kepada keputusan CGPA.

Pelajar layak mendapat potongan sehingga 50 %.