Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR WILAYAH (KKLW)

Pembiayaan bagi pelajar yang pendapatan keluarga di bawah RM 1,500.00 sebulan.Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK) yang dibiaya sepenuhnya oleh agensi pelaksana seperti Felcra, Risda, Ketengah dan lain-lain agensi. Program tajaan selama 6 bulan bagi yang berdaftar dengan program e-kasih.

Sila layari laman web

http://www.rurallink.gov.my