Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


YAYASAN SELANGOR

Pinjaman Pelajaran Yayasan Selangor telah mula diperkenalkan pada tahun 1984 untuk memberi bantuan kepada pelajar Selangor untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi Awam dan Swasta dalam negara. Kini Pinjaman Pelajaran Yayasan Selangor fokus memberi penajaan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta di dalam negara bagi pengajian peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Pertama. Yayasan Selangor akan mengeluarkan iklan sebelum tawaran pinjaman pelajaran dibuka. Borang permohonan boleh didapati di pejabat Ibu Pejabat Yayasan Selangor di Petaling Jaya dan laman web rasmi Yayasan Selangor.

 

Urusan pembiayaan diuruskan sepenuhnya oleh kvsrs.


Sila layari laman web

http://www.yayasanselangor.org.my