Kemahiran Membina Kerjaya

Tel: +603 - 5122 5452 | Fax : +603 - 5122 5453 | Email: admin@kvsrs.edu.my


PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PSMB)

Skim perantisan PSMB ini adalah bertujuan bagi melatih dan menyediakan tenaga kerja terlatih bagi industri yang kekurangan tenaga mahir terutama bidang pembuatan. Di bawah skim ini PSMB akan membayar kos yuran latihan pelatih manakala majikan pula bertanggungjawab untuk membayar elaun bulanan pelatih. Program ini dibiaya sepenuhnya selama 2 tahun atau SKM Tahap 3. Pelajar dikenakan ikatan pekerjaan dengan majikan tajaan selama tempoh 2 tahun.

 

Sila layari laman web

http://www.hrdf.com.my